Copyright + disclaimer

Bewegingbredeblik.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor berichten en bijdragen als geplaatst door deelnemers.

Handelt een deelnemer in strijd met verplichtingen die voortvloeien uit deze disclaimer of de huisregels, dan is deze deelnemer aansprakelijk voor alle schade die daaruit voor Beweging Brede Blik voortvloeit.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing op bewegingbredeblik.nl

Technisch beheer van, en vraagbeantwoording (over de werking van) fora software valt onder de verantwoordelijkheid van bewegingbredeblik.nl. Bewegingbredeblik.nl heeft voor deze taak webmasters aangesteld. Zij handelen uit naam van bewegingbredeblik.nl.

Webmaster(s) en beheerder(s) dragen geen verantwoordelijkheid voor berichten als geplaatst door deelnemers. Zij behouden zich het recht om berichten of stukken te verwijderen als de inhoud daarvan in strijd is met de wet en/of de huisregels van de fora.

Zo mogelijk worden berichten/documenten op aspecten als genoemd in de huisregels gecontroleerd.

Bewegingbredeblik.nl  neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten/documenten als geplaatste door derden.

Op de fora wordt geen gebruik gemaakt van cookies. ewegingbredeblik.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen.