Title Image

Brede Blik in actie

De Beweging Brede Blik wil het gewone leven van kinderen, jongeren en gezinnen herstellen en versterken om zo te bouwen aan een samenleving waar iedereen kan meedoen en een plek heeft.

Wat gaan we doen?

 

Tot de zomer van 2022 bouwen we een netwerk waarin de brede blik een plek krijgt.

 

We willen zicht krijgen op vraagstukken en hindernissen die opgepakt moeten worden om een brede blik op kinderen, jongeren en ouders een goede en grotere plek te geven in het Jeugddomein.

 

We agenderen en ontrafelen deze vraagstukken door gesprekken aan te gaan over de kracht van het gewone leven met partijen, projecten en initiatieven in het Jeugddomein. 

 

 

Ons doel is om inzichten en concrete handvatten op te halen die helpen om de brede blik in te bedden in bestaande en nieuwe werkpraktijken en beleidslijnen.

We ondersteunen dit proces door kennis, mensen en  initiatieven met een brede blik met elkaar te verbinden.

 

In juni 2022 ronden we een eerste verkenning af met een advies voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

 

 

 

Bij het oppakken en ontrafelen van vraagstukken richten we ons op verschillende niveau’s:

1. Uitvoerend

Met de vraagstukken en dilemma’s uit de praktijk.

2. Bestuurlijk

Vraagstukken met betrekking tot (de organisatie van) het ondersteunen van het werken met een brede blik in de praktijk.

3. Beleidsmatig

Hoe beleid het werken met en vanuit het gewone leven kan versterken.

4. Politiek

Welke visie en sturing er nodig is om de inzet van de kracht van het gewone leven goed in te bedden in het sociale domein.

Visie

De Beweging Brede Blik wil het gewone leven van kinderen, jongeren en gezinnen herstellen en versterken om zo te bouwen aan een samenleving waar iedereen kan meedoen en een plek heeft. Vooral voor kinderen en jongeren waar het opgroeien en opvoeden tegenzit. We geloven erin dat kinderen, volwassenen en buurten voldoende mogelijkheden hebben om veerkrachtig te zijn bij tegenslag of stress.

Breekijzer

‘We hebben een breekijzer nodig om in een keer alle hokjes, vakjes, etiketten, ketens, toegangen, wachttijden, domeinen en gemeentesilo’s open te breken. Een breekijzer dat helpt om die eenmalige jeugd te verrijken en niet af te pakken.’

Mario Nossin

Richten op de kwaliteiten van jonge mensen

De Beweging Brede Blik is gericht op de kwaliteiten van jonge mensen en hun omgeving en op de talloze kansen die er nog te ontdekken zijn voor een sterke en gezonde basis – thuis, op school en in de buurt. We willen uitsluitingsmechanismen tegengaan.

kaarsen uitblazen

Minder nadruk op problemen

Minder nadruk leggen op problemen van kinderen, jongeren en gezinnen die hen verlammen of op labels die hen stigmatiseren. En minder nadruk op het schuiven met verantwoordelijkheden.

Hindernissen in kaart en krachtige alternatieven

De beweging wil deze hindernissen in kaart brengen en er krachtige alternatieven tegenover zetten. 
Wil je hierover meedenken? Sluit je dan aan bij andere mensen met een brede blik op onze LinkedIN pagina.