Een brede blik

op kinderen, jongeren en hun ouders

Opgroeien en opvoeden gaat niet voor iedereen vanzelf. Sommige (jonge) mensen hebben veel tegenslag en lopen op allerlei gebieden vast in hun leven. Het is belangrijk dat zij zich gesteund voelen in hun eigen omgeving – thuis, op school, op straat, in de buurt of via sociale media én hun bijdrage kunnen leveren. Hoe komt het toch dat we eerder gericht zijn op het willen oplossen van problemen dan op het benutten van talenten en de omgeving?


Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen?

‘Wat is het belangrijkste: je reisbestemming of je reis?

Of je reisgenoten?

Wat gaan we doen?

De Beweging Brede Blik wil het gewone leven van kinderen, jongeren en gezinnen herstellen en versterken om zo te bouwen aan een samenleving waar iedereen kan meedoen en een plek heeft.
De Beweging Brede Blik wil daarom een versneller van de transformatie zijn door als breekijzer vraagstukken op te pakken op vier niveaus.
Wat doet de beweging?

Groeiend netwerk

De Beweging Brede Blik zien we als een groeiend netwerk van individuen uit alle hoeken van de samenleving die mee werken aan een prettig leef- en leerklimaat voor elk kind, gezin of familie.

De beweging mobiliseert

De beweging mobiliseert, verbindt, faciliteert, organiseert en werkt samen om vraagstukken op te pakken die het gewone leven versterken of in de weg staan.

Brede Blik

We werken aan onderwerpen, vraagstukken of dilemma’s vanuit de praktijk en vanuit verschillende perspectieven. Die Brede Blik dus!

“Een kind heeft maar één jeugd, die mogen we niet verkwanselen!”
Astrid Greven